ठेव तारण कर्ज

कर्ज मर्यादा  :- मुदत ठेव रक्कमेच्या  ८० %

कर्जाची मुदत  :-  मुदत ठेव मुदत  संपेपर्यंत

व्याजदर :-  मुदत ठेवी च्या  २% जादा

* नियम व अटी लागू

वैयक्तिक कर्ज ( ह्प्तेबंदी ) 

कर्ज मर्यादा  :- रु. २५०००/-  

कर्जाची मुदत  :-  ३६ महिने 

व्याजदर :- वार्षिक १३%

 

जमीनदार :-

२ जमीनदार व त्यांची आवश्यक कागदपत्रे.

आवश्यक कागदपत्रे : 

  • अर्जदार व जमीनदार फोटो ( प्रत्येकी एक )
  • अर्जदार व जमीनदार राहण्याचा पुरावा ( रेशनकार्ड, लाईट बिल )
  • अर्जदार व जमीनदार फोटो पुरावा ( आधार कार्ड , मतदान कार्ड / पॅनकार्ड झेरॉक्स,) 
  • अर्जदार व जमीनदाराचे पगार दाखले / shopAct लायसन्स 
  • मा. संचालक साहेबांचे शिफारस  

कृपया नोंद : हे कर्ज फक्त सोलापूर शहर साठी उपलब्ध आहे.

* नियम व अटी लागू