मध्यम मुदत जागातारण कर्ज 

कर्ज मर्यादा  :-

व्हैलुव्हेशनच्या रिपोर्ट च्या ५०% पर्यंत 

कर्जाची मुदत  :-

३ वर्ष ते १०  वर्षाकरिता 

व्याजदर :-

वार्षिक १२% ११%

  

१ लाख ते ५ लाखा पर्यंत १२%

५ लाख च्या पुढे ११%

(म्हाडा फ्लॉट (Flat) व जुने घर तारण कर्ज)


आवश्यक कागदपत्रे : 

 

 

 • अर्जदार व जमीनदार फोटो ( प्रत्येकी एक )
 • अर्जदार व जमीनदार राहण्याचा पुरावा ( रेशनकार्ड, लाईट बिल )
 • अर्जदार व जमीनदार फोटो पुरावा ( आधार कार्ड , मतदान कार्ड / पॅनकार्ड झेरॉक्स)
 • अर्जदार व जमीनदाराचे ३ महिन्याचे पगारपत्रक  
 • अर्जदार व जमीनदार यांचे व्यवसाय असल्यास shopAct लायसन्स झेरॉक्स,        ३ वर्षाचे नफातोटा पत्रक, ताळेबंद पत्रक व आयटी रिटर्न 
 • अर्जदार व जमीनदाराचे बँक पासबुक झेरॉक्स
 • भागीदारी फर्म असल्यास भागीपत्र 
 • म्हाडाचे जागा असल्यास म्हाडाचे नाहरकत प्रमाणपत्र 
 • सोसायटीचे जागा असल्यास संमतीपत्र 
 • मा.वकिलाचे सर्च रिपोर्ट (श्री. उमेश मराठे वकील – फोन नं. ०२१७ – २३२९०७६ )
 • मा.इंजिनिअर यांचे व्हैलुव्हेशनच्या रिपोर्ट बिपीन स्वामी – मो.नं.-९४२२४४४४९९) व (श्री.मधुकर कोडम – मो.नं.-९४२२०६६५४२)
 • अर्जदाराचे L I C पॉलिसी
 • व्यवसायाची जागा भाडयाने असल्यास भाडेकरार
 • अर्जदार नोकरदार असल्यास बँक पासबुक झेरॉक्स
 • जागेचे मूळ खरेदीखत 
 • अर्जदाराचा पगारातून कपातीचे संस्थेचे सहीनिशिक्यानिश हमीपत्र (सेक्शन ४९)
 • वडिलोपार्जित प्रॉंपर्टी  असल्यास वाटणीपत्र 
 • इतर बँकेत कर्ज नसल्याबाबत नोडयूज पत्र    
 • अडव्हान्स चेक्स

       कृपया नोंद : हे कर्ज फक्त सोलापूर शहर साठी उपलब्ध आहे.

    * नियम व अटी लागू .