विविध कर्ज योजना व व्याजदर

सोनेतारण कर्ज   १२%  

कर्जाची मुदत  : वर्ष

नवीन घरबांधणी, ओनरशिप फ्लॉट (Flat) खरेदी  व शॉप खरेदी   १०%

कर्जाची मुदत  : १० वर्षापर्यंत

मध्यम मुदत जागा तारण कर्ज

कर्जाची मुदत  : १० वर्षापर्यंत

लाख ते लाखा पर्यंत   १३%

लाख च्या पुढे   १२%  

(म्हाडा फ्लॉट (Flat) व जुने घर तारण कर्ज)

दुचाकी व चारचाकी वाहनासाठी कर्ज १२%  ११%

दुचाकी खरेदीसाठी १२% 

चारचाकी खरेदीसाठी ११%

कर्जाची मुदत  : वर्षापर्यंत

संगणक व इतर मशिनरीसाठी कर्ज १३% 

कर्जाची मुदत  : वर्षापर्यंत

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र / / किसान विकास पत्र १३%  

LIC पॉलिसी तारणावर कर्ज

दुर्बल घटक व्यक्तींना कर्ज १३%  

कर्जाची मुदत  : वर्षापर्यंत

शैक्षणिक कर्ज –  १२%