चौडेश्वरी पतपेडी तर्फे पुरग्रस्ताना मदत

चौडेश्वरी पतपेडी हि एक सामाजिक बांधीलकी जोपासणारी संस्था आहे व वेळोवेळी गरजूंना मदत करत राहते त्यातलाच हा एक भाग म्हणून पूरग्रस्तांना मदत चौडेश्वरी पतसंस्थे कडून