वैयक्तिक कर्ज ( ह्प्तेबंदी )

कर्ज मर्यादा  :- रु. २५०००/-    

कर्जाची मुदत            :-  ३६ महिने

व्याजदर                     :- वार्षिक १३%

जमीनदार     :-

२ जमीनदार व त्यांची आवश्यक कागदपत्रे.

आवश्यक कागदपत्रे : 

  • अर्जदार व जमीनदार फोटो ( प्रत्येकी एक )
  • अर्जदार व जमीनदार राहण्याचा पुरावा ( रेशनकार्ड, लाईट बिल )
  • अर्जदार व जमीनदार फोटो पुरावा ( आधार कार्ड , मतदान कार्ड / पॅनकार्ड झेरॉक्स,)
  • अर्जदार व जमीनदाराचे पगार दाखले / shopAct लायसन्स
  • मा. संचालक साहेबांचे शिफारस 

कृपया नोंद : हे कर्ज फक्त सोलापूर शहर साठी उपलब्ध आहे.

* नियम व अटी लागू