कॅश क्रेडीट कर्ज

कर्ज मर्यादा      :-  रु.५००००/-

कर्जाची मुदत                    :-  १ वर्ष

व्याजदर                          :-  वार्षिक १३%

जमीनदार               :-   २ जामीनदार व त्यांची आवश्यक कागदपत्रे

कागदपत्र: 

  • अर्जदार व जमीनदार फोटो ( प्रत्येकी एक )
  • अर्जदार व जमीनदार राहण्याचा पुरावा ( रेशनकार्ड, लाईट बिल )
  • अर्जदार व जमीनदार फोटो पुरावा ( आधार कार्ड , मतदान कार्ड / पॅनकार्ड झेरॉक्स,)
  • अर्जदार व जमीनदाराचे shopAct लायसन्स / पगार दाखले
  • अर्जदाराचे ताळेबंद पत्रक, नफातोटा पत्रक व आयटी रिटर्न
  • स्टॉक स्टेटमेंट
  • विझीट रिपोर्ट
  • इतर बँकेत कर्ज नसल्याबाबत नोडयुज पत्र   
  • अडव्हान्स चेक्स

       कृपया नोंद : हे कर्ज फक्त सोलापूर शहर साठी उपलब्ध आहे.

                                                 * अटी लागु